.

O NAMAHealth Pharm, prva kompanija u Bosni i Hercegovini  usko specijalizovana za pružanje marketinških usluga u farmaceutskoj industriji. Osnovana je u oktobru 2017. godine u Tuzli, Bosna i Hercegovina, sa prvim marketinškim aktivnostima kreće u Novembru 2017.Stručni saradnici Health Pharma imaju dugogodišnje iskustvo u farmaceutskoj industriji  koje je obogaćeno radom u Internacionalnim kompanijama. Health Pharm svojim iskustvom pomaže u analizi tržišta za izbor proizvoda, pomoć pri registraciji i konačno prema promociji i prodaji. Health Pharm pruža farmaceutskim kompanijama mogućnost aktivnog prisustva na BiH tržištu uz ispunjavanje svih marketinških potreba sa razumljivom vizijom, dinamičnom strukturom i savremenim izgledima u svrhu postizanja zajedničkih ciljeva i održivog postojanja na tržištu Bosne i Hercegovine.